Zadanie 3.4. Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych

Projekt dotyczący diagnostyki i prewencji chorób bakteryjnych obejmuje zagadnienia z zakresu opracowania biochemicznych markerów sepsy dla jej szybkiej diagnostyki i monitorowania przebiegu, zastosowania glikolipidów i polisacharydów do diagnostyki i prewencji promienic, nokardioz, gruźlicy i chorób gruźliczopodobnych, oraz wprowadzenia nowych białkowych nośników do szczepionek koniugatowych. Część diagnostyczna projektu opiera się na opracowaniu markerów biochemicznych wykorzystujących glikolipidowe i polisacharydowe składniki osłon komórkowych promieniowców oraz adhezyny fagowe do szybkiego i specyficznego wykrywania i identyfikacji patogenów bakteryjnych i swoistych przeciwciał markerowych. Opracowana też zostanie metoda pomiaru mureiny i endotoksyn, ważnych czynników rozwoju sepsy, poprzez analizę markerów chemicznych. Zostaną wprowadzone nowe nośniki białkowe do szczepionek koniugatowych: białka fimbrialne i enterobakteryjne białko błony zewnętrznej o aktywności ochronnej. Posocznica lub sepsa oraz wstrząs septyczny stanowią poważny problem medyczny, a ostatnio notowana podwyższona liczba zachorowań na sepsę meningokokową łącznie z przypadkami śmiertelnymi w naszym kraju, stwarzają potrzebę opracowania szybkich testów diagnostycznych. Wnioskodawcy od kilkudziesięciu lat zajmują się badaniami nad Neisseria meningitidisococcus i endotoksynami, co skłania do zaproponowania rozwiązań w zakresie szybkiej diagnostyki meningokokowej,i sepsy Gram-ujemnej, a także Gram-dodatniej. Ważne znaczenie mają także promieniowce chorobotwórcze i patogeny promieniczo-podobne zwłaszcza, że ich diagnostyka, profilaktyka, a także leczenie stwarzają wciąż wiele problemów. Częstość ich występowania jest zaniżona mimo, że patogeny te są nierozwiązanym problemem w transplantacjach i chorobach o podłożu związanych z supresją immunologicznymą. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy systematyczne badania tych patogenów. Wyniki projektu pozwolą określić wpływ promieniowców na stan zdrowia człowieka dlatego, że faktyczna rola tych bakterii sięga poza ich stereotypowe pojmowanie jako czynników etiologicznych klasycznych promienic. Tematyka zaproponowanych badań z zakresu glikobiologii, posługującej się specyficzną metodologią, jest dobrze reprezentowana w ośrodku wrocławskim, a zespół wnioskodawców proponuje rozwiązania oryginalne, które będą przedmiotem zgłoszeń patentowych. Strategia projektu polega na opracowaniu metod diagnostycznych: szybkich, specyficznych, czułych oraz tanich. Nasze badania nad nośnikami do szczepionek koniugatowych nowej generacji pozwalają zaproponować przynajmniej dwa białka o parametrach lepszych niż dotąd znane nośniki.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont