Zadanie 4. Nanokompozyty i materiały typu SMART

Wykonawcy:
Politechnika Wrocławska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kierownik:
prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski

Opis zadania:

W ramach zadania prowadzone są prace nad trzema niezależnymi, interdyscyplinarnymi projektami.

Temat pierwszy koncentruje się na badaniach nowych kompozytów polimerowo – ceramicznych. Przeprowadzane są tu prace nad wytwarzaniem, optymalizacją i zbadaniem właściwości oraz możliwościami zastosowania nowych nanonapełniaczy do różnych polimerów, w tym: termoplastów, żywic chemoutwardzalnych, lakierów oraz absorberów związków organicznych. W ten sposób opracowane zostaną polimerowe nanokompozyty o obniżonej palności, zwiększonej odporności na żar i polepszonych właściwościach barierowych. Badania obejmują także polimerowe nanokompozyty odznaczające się, oprócz dobrych właściwości mechanicznych, właściwościami ferro- lub piezoelektrycznymi do zastosowań czujnikowych.

W ramach drugiego tematu, pt. „Materiały magnetyczne typu SMART” są prowadzone prace nad wytworzeniem nowych rodzajów cieczy magneto- i ferroreologicznych (MRF i FRF) oraz nanoproszków ferromagnetycznych, a także szeregu kompozytów z ich udziałem jako kluczowych składników semiaktywnych tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych oraz inteligentnych nośników leków. Wskazywane są również nowe zastosowania w obszarze różnego rodzaju konstrukcji mechanicznych.

Trzecim tematem są polimery typu SMART w strukturach nanometrowych na powierzchniach stałych. Celem tego podzadania jest otrzymanie funkcjonalizowanych polimerów typu SMART w strukturach nanometrowych na powierzchniach stałych oraz funkcjonalnych nanowarstw polimerowych. Ponadto, opracowywane są sposoby przytwierdzania fotochromowego filmu polimerowego na powierzchni ciała stałego (szkło, chip silikonowy, polimer) oraz badane i optymalizowane są warunki wzrostu i hodowli (technologii) komórek neuronowych z użyciem w/w filmów fotochromowych. Prowadzone są również badania nad wytworzeniem inteligentnych barwników (SMART dyes) do powłok i cienkich filmów oraz nad sposobem enkapsulacji chromoforów organicznych w strukturach nanometrowych. Ponadto, opracowywane są sposoby modyfikacji naturalnego polimeru – chityny celem wytworzenia nanometrowych filmów o właściwościach fotochromowych.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nanonapełniacze do modyfikacji montmorylonitu
• Materiały magnetyczne typu SMART
• Nanoproszki ferromagnetyczne
• Materiały pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne
• Magnetowizja – nowy system do badań nieniszczących
• Osłony elektromagnetyczne dla telekomunikacji i elektrotechniki
• Ciekłe magnetowody
• Nanowarstwy z polimerów fotochromowych
• Inteligentne barwniki foto- i termochromowe

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont