Zadanie 5.1. Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów

Wykonawca:
Uniwersytet Wrocławski

Kierownik:

prof. Eugeniusz Zych

Opis zadania:

Prace badawcze w tym zadaniu koncentrują się na wykorzystaniu pierwiastków ziem rzadkich (lantanowców) do wytwarzania zaawansowanych materiałów współczesnej inżynierii materiałowej.

Zakres prac obejmuje w szczególności technologie wytwarzania oraz charakterystykę nowych materiałów luminescencyjnych dla cyfrowych technik obrazowania (medycznego: obrazowanie planarne, PET, tomografia komputerowa i termowizyjnego: konwersja podczerwieni na światło widzialne) oraz luminescencyjnych znaczników do zabezpieczania dokumentów.

Otrzymane materiały mają postać przezroczystych spieków ceramicznych o wysokiej gęstości, spełniających wymagania obrazowania cyfrowego oraz nanoproszków o bardzo wąskim rozkładzie wielkości ziaren. W ramach zadania opracowywane są również technologie otrzymywania ceramik oraz badane możliwości ich zastosowania.

Otrzymywane w wyniku prac badawczych materiały mogą być wykorzystane do produkcji detektorów i konwerterów promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów. Dodatkowo, otrzymane materiały mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnych dziedzinach przemysłu, takich jak nukleonika, elektronika, optoelektronika, metalurgia proszkowa oraz w nowoczesnych technikach domieszkowania surowców (współstrącanie, techniki zol – żel) i gotowych tworzyw (implantacja, dyfuzja). Otrzymane materiały, wykorzystujące metaliczne lantanowce oraz ich związki, mogą być stosowane w ceramice jako materiały o wysokiej odporności termicznej, w laserach jako luminofory (również do diód), ekrany scyntylacyjne i inne.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Nowe detektory promieniowania X i gamma (w postaci nanoproszków lub spieków ceramicznych o wysokiej wydajności i niskim poziomie rozpraszania)
• Materiały do konwerterów promieniowania IR i UV na światło widzialne
• Materiały proszkowe (krystality o wąskim rozkładzie wielkości ziarna)
Nanorozmiarowe luminofory o charakterystycznym widmie, do zabezpieczeń dokumentów wrażliwych (np. jako dodatki do tuszy, atramentów itp.)

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont