Zadanie 5.3 Określenie możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z antropogenicznych źródeł krajowych

Wykonawca:
Hydromet sp. z o.o. Kowary

Kierownik:
dr inż. Kazimierz Grabas

Opis zadania:

Celem podzadania jest ocena wykonalności i rentowności technologii odzyskiwania lantanowców z fosfogipsu apatytowego. Odpad fosfogipsowy zawiera liczne zanieczyszczenia dyskwalifikujące wykorzystanie w gospodarce np. do produkcji gipsu wiążącego, wypełniacza i tym podobnych produktów. Jednym z takich zanieczyszczeń są pierwiastki ziem rzadkich, szczególnie należące do podgrupy ceru, posiadające zbliżony do wapnia promień jonowy, dzięki czemu wbudowują się w strukturę krystaliczną fosfogipsu.

Wykorzystana metoda odzyskiwania lantanowców składa się z typowych dla hydrometalurgicznych technologii operacji jednostkowych. Najistotniejszymi celami zadania są: opracowanie techniki odzyskiwania lantanowców przez ich wydzielenie ze źródła antropogenicznego, uzyskanie koncentratu lantanowcowego, rozdział poszczególnych pierwiastków oraz zamknięcie poszczególnych obiegów technologicznych w aspekcie zagospodarowania produktów ubocznych oraz ścieków.

Oczyszczanie i separacja poszczególnych lantanowców, wg proponowanej metody, pozwoli otrzymać produkt końcowy (handlowy) zawierający 99% Ln2O3 oraz zagospodarować oczyszczony gips.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

• Recykling odpadów zawierających pierwiastki ziem rzadkich
• Technologie hydrometalurgiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych dotyczących surowców pierwotnych i wtórnych
• Luminofory nanokrystaliczne o wysokiej emisji i charakterystycznym widmie
• Producenci urządzeń i podzespołów dla fotowoltaiki i mikroelektroniki.
• Odbiorcy i użytkownicy pierwiastków metali ziem rzadkich.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont