Zadanie 5.4. Badania geochemiczno-mineralogiczne próbek z uwzględnieniem specyfiki skał łupkowych i materiałów zawierających metale krytyczne

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik:
mgr Rafał Kubik

Opis zadania:

• Opracowanie metod badawczych w zakresie przeprowadzania kompleksowych pomiarów petrograficznych materiałów mineralogicznych i geologicznych; określenie ich składu, struktury i genezy przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza urządzeń pomiarowych.

• Opracowanie metod badawczych w zakresie przeprowadzania kompleksowych pomiarów petrograficznych materiałów odpadowych z przemysłu chemicznego celem określenia właściwości i składu, do planowania późniejszych procesów recyklingu, np. odzysk lantanowców z hałd fosfogipsowych, czy procesy oczyszczania gipsu.

• Opracowanie metod badawczych w zakresie przeprowadzania pomiarów gazów wylotowych i ścieków podczas prac wydobywczych.

• Badanie materiałów geologicznych pod kątem optymalizacji procesów wydobycia, szacowania zasobów złóż i opłacalności eksploatacji, zwłaszcza dla określenia zasobów ropy i gazu występującego w skałach łupkowych.

• Badanie elewacji budynków oraz pochodzenia i stanu budulca kamiennego w celu określenia kondycji obiektów dla planowania prac konserwatorskich.

• Badanie kompozytów polimerowych w celu określenia stopnia i jakości rozproszenia wypełniacza w matrycy.

• Opracowanie technik poboru i obróbki materiałów za pomocą zestawu zaawansowanej linii urządzeń do preparatyki.

• Opracowanie technik pomiarowych uprzednio przygotowanych próbek.

• Pomiary twardości, kruchości, porowatości i modułu sprężystości próbek.

• Tworzenie specjalistycznych raportów w celu utworzenia centrum kompetencji dla badań materiałów o pochodzeniu mineralogicznym.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont