Zadanie 8.2. Opracowanie nietoksycznych technologii otrzymywania powłok ochronnych do zabezpieczania powierzchni metalowych oraz znakowanych barwnie

Wykonawca:
Instytut Elektrotechniki, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Kierownik:
dr inż. Grzegorz Paściak

Opis zadania:

Celem omawianego projektu jest opracowanie technologii otrzymywania powłok ochronnych do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni metalowych z zastosowaniem aktywnych, nietoksycznych pigmentów opartych na układach nieorganicznych oraz nieorganicznych powłok otrzymywanych metodą zol-żel. Zbadanie wpływu parametrów syntezy na właściwości powłok. Opracowanie transparentnych powłok do ochronny powierzchni wytypowanych metali (stal nierdzewna, tytan, aluminium i chrom) znakowanych barwnie metodami laserową i metodą rozpylania magnetronowego. Zbadanie właściwości fizykomechanicznych i środowiskowych powłok. Opracowanie metod zabezpieczania powierzchni znakowanych techniką laserową i magnetronową przed oddziaływaniem czynników środowiskowych.

Cele projektu osiągnięte będą poprzez realizację dwóch głównych podzadań:

Podzadanie 1: Opracowanie technologii otrzymywania powłok ochronnych do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stalowych z zastosowaniem aktywnych, nietoksycznych pigmentów opartych na układach nieorganicznych.

Podzadanie 2: Opracowanie metodyki barwnego znakowania wybranych materiałów konstrukcyjnych oraz transparentnych powłok do ochrony barwnego znakowania.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont