Zadanie 9.2. Technologie szkieł hybrydowych syntezowanych metodą zol-żel

Wykonawca:
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Kierownik:
dr Anna Wójcik

Opis zadania:

Celem zadania jest opracowanie metod syntezy nowych, organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych, w oparciu o technikę zol-żel.

Otrzymane w wyniku badań zaawansowane materiały będą posiadały właściwości ochronne dla warstw metalicznych (aluminium, stal) oraz organicznych polimerów (np. poliakrylanów). Będą one modyfikowane w celu otrzymania powłok przewodzących sygnał elektryczny lub materiałów o właściwościach hydrofobowych. Te ostatnie mogą znaleźć spore zastosowanie w przemyśle lotniczym oraz samochodowym.

Materiały te będą syntezowane na bazie krzemionki lub krzemianów, modyfikowanych polimerami lub związkami organicznymi. Końcowe produkty w postaci cieczy o niskiej lepkości, będą mogły być stosowane jako termostabilne cienkie warstwy/pokrycia (filmy) o doskonalej adhezji do podłoży metalicznych, szklanych, ceramicznych i tworzyw sztucznych.

Materiały będą syntezowane z tanich i ogólnie dostępnych surowców tak, aby proces przebiegał jednoetapowo, w krótkim czasie, z minimalnym zużyciem energii i bez wytwarzania toksycznych produktów ubocznych.

Proponowane do otrzymania w wyniku badań szkła hybrydowe będą utwardzalne termicznie, ale tak, aby proces utwardzania przebiegał szybko, bez emitowania szkodliwych substancji i bez użycia katalizatorów. W niektórych przypadkach utwardzanie termiczne będzie wspomagane promieniowaniem ultrafioletowym.

Otrzymane szkła hybrydowe cechować będzie kompatybilność z dostępnymi komercyjnie oligomerami lub polimerami, a także materiałami w skali nano oraz substancjami aktywnymi biologicznie, co stworzy możliwość wytwarzania szeregu kompozytów o nowych właściwościach.

Obszary potencjalnej współpracy z partnerem biznesowym:

Otrzymane produkty mogą być wykorzystane jako:
– cladding lub coating dla światłowodów fotonicznych lub telekomunikacyjnych,
– cover glass do produkcji paneli i modułów słonecznych,
– warstwy ochronne do produkcji aparatury medycznej,
– biokompatybilne matryce dla aktywnych substancji biologicznych i luminoforów,
– warstwy ochronne do produkcji polimerów specjalnych,
– warstwy hydrofobowe.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont