Zadanie 9.3. Termoizolacyjne nanomateriały kompozytowe otrzymane metodą zol-żel dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Wykonawcy:
Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Kierownik:
dr hab. inż. Dariusz Hreniak

Opis zadania:

Zasadniczym zadaniem projektu jest otrzymanie nieorganicznych materiałów kompozytowych łączących w sobie cechy termoizolacyjnego materiału ogniotrwałego i pełniących jednocześnie funkcję ekranu elektromagnetycznego. Ze względu na konieczność równomiernego wprowadzenia do objętości pianosilikatów cząstek materiału magnetycznego, materiały te są dodawane jako napełniacze jeszcze przed procesem spieniania.

Zbadany zostanie wpływ wprowadzenia napełniaczy na proces spieniania oraz na strukturę i morfologię pianosilikatów. Zbadane zostaną również właściwości termiczne i magnetyczne otrzymanych materiałów. Uzyskane wyniki zweryfikowane zostaną pomiarami w niezależnych laboratoriach akredytowanych, których rezultaty będą podstawą do opracowania różnych wariantów wykorzystania i wdrożenia opracowanej technologii. W ramach fazy przygotowań do wdrożenia oprócz dokonania odpowiednich zgłoszeń patentowych wykonane zostaną demonstratory technologii w postaci płyt ogniotrwałych ekranujących zaburzenia pola elektromagnetycznego oraz opracowana zostanie odpowiednia dokumentacja techniczna.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont