Print Friendly, PDF & Email

Zakończyła się konferencja ERIFID 2011 w EIT+

Jak pozyskiwać utalentowanych badaczy, jak konstruować modele rozwoju placówek badawczych finansowanych dzięki funduszom strukturalnym, Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jako przykład dynamicznego rozwoju innowacyjnego centrum badawczego – to tematy, które eksperci z całego świata omawiali podczas drugiego dnia konferencji ERIFID 2011.

Podczas drugiego dnia konferencji “European Research Infrastructures for Innovation and Development” ERIFID 2011″ wykłady zaprezentowali: Agnieszka Orłowska (ABSL/HP), Jolanta Jaworska (IBM), Andrzej Pawlak (prezes firmy VortexICG), Markus Walcz (Carl Zeiss NTS). Dr Łukasz Kozera z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ opowiedział natomiast o projekcie BioBanku.

Po wykładach zaplanowano sesję panelową, poświęconą m.in. tematyce największych szans i barier w rozwoju placówek R&D, a także najbardziej efektywnym modelom kreowania współpracy między partnerami zaangażowanymi w tego typu projekty badawcze. Dyskusji przewodniczył Stefan Widomski (były wiceprezes koncernu telekomunikacyjnego Nokia), a udział w niej wzięli m.in. Marfur Rahim (Grupa Selena) i przedstawiciele firmy IBM: Renata Kuśmider i Mieczysław Kłopotek. Na zakończenie, dwudniowe obrady konferencji ERIFID 2011 podsumował Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller.


Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.07.2014
plusfontminusfontreloadfont