Print Friendly, PDF & Email

Zakończyła się konferencja "Vail Europe 2012"

Pierwsza edycja międzynarodowej konferencji „Vail Europe 2012” dobiegła końca. W zorganizowanej przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ trzydniowej serii debat udział wzięło wielu cenionych ekspertów z całego światam, m.in. słynna chirurg prof. Maria Siemionow.

Czwartek był ostatnim dniem obrad zorganizowanej przez nas konferencji, wzorowanej na prowadzonych w USA i cieszących się dużą popularnością dyskusjach „Vail US”. Dyskusje poświęcone były szerokiemu wachlarzowi zagadnień związanych z wspieraniem innowacji, a także ze współpracą między firmami oraz ośrodkami badawczymi z Polski i USA.

Prof. Marek Konarzewski jest radcą naukowym w randze ministra, kieruje Wydziałem Nauki, Edukacji i Technologii Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie promowania mechanizmów i narzędzi kreowania współpracy między instytucjami z Polski i USA. Podczas czwartkowych obrad konferencji „Vail Europe 2012” prof. Konarzewski poprowadził dyskusję poświęconą tej tematyce. W debacie udział wziął też prof. Piotr Moncarz (Stanford University, USA), dr Mariusz Jednoralski (zastępca dyrektora w biurze ds. innowacyjnej gospodarki w polskiej Krajowej Izbie Gospodarczej), dr Adam Kozierkiewicz (Jaspers Polska), Grzegorz Robak (Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz prof. Jerzy Langer (doradca Prezydenta Wrocławia, były wiceminister nauki).

Kolejnym punktem czwartkowego programu konferencji „Vail Europe 2012” była dyskusja o działaniach, które uczestnicy konferencji i organizacje przez nich reprezentowane mogą podjąć, by wspierać polsko-amerykańską współpracę na niwie badań i rozwoju. Panelowi dyskusyjnemu przewodniczył Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller, a debatował z prof. Jerrym Merckelem (były dyrektor w IBM, University of Florida, USA), prof. Andrzejem Rucińskim (University of Hampshire, USA) i prof. Raymondem Barrettem (EEE Consultants Network of New Hampshire, USA).

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jest obecnie jednym z najważniejszych celów, które stawiają sobie tak władze regionalne i lokalne, jak i rządy państw. By osiągnąć ten cel, trzeba opracować szczegółowe mechanizmy finansowania projektów o takich charakterze. Jak je wdrażać i przygotowywać szeroko zakrojone programy wsparcia innowacyjnej gospodarki na szczeblu samorządowym i krajowym? Dyskusję na ten temat poprowadził Reiner Kneifel-Haverkamp (Ministerstwo Gospodarki i Spraw Zagranicznych niemieckiego landu Brandenburgia), a jej uczestnikiem był Michał Mazur (PwC) i Vik Chandha (Louisville ICC the Enterprise Corporation, USA).

Ostatni punkt programu czwartkowych dyskusji „Vail Europe 2012” dotyczył potencjału badawczo-rozwojowego państw Europy Wschodniej i Azji. Tamtejsze placówki badawcze również mają świadomość, że wspieranie rozwoju innowacyjnego miejscowych firm może otworzyć przed nimi unikalną szansę na to, by zająć eksponowane miejsce w globalnej gospodarce. Często jednak borykają się z problemem odpływu utalentowanych ekspertów i naukowców do państw Europy Zachodniej i USA. Debacie dotyczącej metod zapobiegania temu procesowi przewodził prof. Anatolij Sachenko (National Economic University, Ukraina), dyskutując z prof. Tlekkabulem Ramazanowem (jeden z najbardziej cenionych naukowców w Kazachstanie) i prof. M. B. Srinivasem (Birla Institute of Technology & Science BITS, Pilani, Indie).

Konferencję „Vail Europe 2012” w EIT+ podsumował Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller, prezentując wnioski zebrane przez moderatorów każdej z dyskusji.

Drugi dzień konferencji „Vail Europe 2012” w EIT+, galeria zdjęć


 


Wrocławskie Centrum Badań na Facebooku

 

 

ZOBACZ TEŻ: Pierwszy dzień międzynarodowej konferencji „Vail Europe 2012” w EIT+ – relacja.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 15.04.2014
plusfontminusfontreloadfont