Print Friendly, PDF & Email

Zaproszenie dla Partnerów naukowych oraz przemysłowych do składania wspólnych projektów w ramach Programu Horyzont 2020

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ stale zwiększa swoją aktywność w obszarze pozyskiwania środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i z przemysłem. Obecnie poszukujemy Partnerów naukowych oraz przemysłowych w konkursach, które będą ogłaszane w ramach Programu Horyzont 2020:

Lp. Nazwa konkursu Termin składania wniosków Zagadnienie
1. Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. 5.12.2016 I etap, 29.03.2017 II etap Light sheet microscopy suing upconverting nanoparticles.
2. FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and innovation actions. 17.01.2017 Exosomes for regenerative medicine.
3. ICT-09-2017 Networking research beyond 5G. 8.11.2016 Scientific and technology advances for novel use of the spectrum potential, de-risking technological building blocks at frequencies above 90 Ghz up to Thz communications.
4. KIC Raw materials. 2017-2018 Konkursy wewnętrzne.
5. ERC-2017-COG, ERC CONSOLIDATOR GRANT. 9.02.2017 In-situ HR-TEM studies of reversible mechanisms in ion batteries.
6. SwafS-11-2017 Science education outside the classroom. 30.08.2017 W ramach parku rozrywki edukacyjnej dla dzieci „Humanitarium” – innowacyjne programy w obszarze surowcowym.
7. PM 11-2017- Clinical validation of smart implants, bioartificial organs and replacemenet Technologies. 11.04.2017 Kierowane przez dr hab. Krzysztofa Marycza (EIT+), Laboratorium Mikroskopii Elektronowej.
8. PM 11-2017- Clinical validation of smart implants, bioartificial organs and replacemenet technologies. 11.04.2017 Kierowane przez dr Grzegorza Chodaczka (EIT+), Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Dyrektorem Departamentu Pozyskiwania i Zarządzania Projektami, Marcinem Mikulskim pod adresem e-mail: marcin.mikulski@eitplus.pl bądź numerem telefonu +48 510 132 633.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 28.10.2016
plusfontminusfontreloadfont