Print Friendly, PDF & Email

Zostały wręczone Perły Polskiej Gospodarki

7 listopada w Warszawie odbyła się Gala Pereł Polskiej Gospodarki, nad którą patronat objęli Wicepremier i Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – prof. Tomasz Szapiro.

Podczas Gali zostały wręczone m.in. Perły Honorowe. Wyróżnienie to jest nadawane przez specjalnie powołaną Kapitułę, w skład której wchodzą: prof. Jerzy Buzek, Tadeusz Donocik, Grażyna Jaskuła, prof. Janusz Lipkowski, prof. Ksawery Piwocki, prof. Andrzej Rottermund, Adam Szejnfeld, Janusz Steinhoff, prof. Andrzej Wiszniewski, Krystyna Woźniak-Trzosek. Jest to szczególny laur przyznawany wybitnym osobom, instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, etyka i nieposzlakowana opinia dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Laureatem w kategorii „Nauka” został wyróżniony m.in. Prof. Andrzej Pawlak, który współpracował z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Laureaci pozostałych kategorii:

– Gospodarka – Krajowa Izba Gospodarcza
– Nauka – Prof. Henryk Samsonowicz oraz Prof. Andrzej Pawlak
– Kultura – Prof. Leon Tarasewicz, Biuro Projektowe JEMS Architekci Sp. z o.o. oraz Sinfonia Varsovia
– Krzewienie Wartości Społecznych – Irena Koźmińska
-Krzewienie Wartości Patriotycznych – Jerzy Koźmiński oraz ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz

Laureatem Specjalnej Perły Honorowej został Prof. Michał Kleiber.

Serdecznie gratulujemy.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.05.2013
plusfontminusfontreloadfont