Paweł Pasikowski

Print Friendly, PDF & Email

Paweł Pasikowski

Doktor nauk chemicznych ze specjalnością chemia organiczna. Absolwent Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie realizował na Wydziale Chemii w latach 2007-2012 pod okiem prof. Zbigniewa Szewczuka. Po obronie doktoratu odbył roczny staż podoktorski w zespole Spektrometrii Mas na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Pardubicach.

Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy ze spektrometrią mas, która to technika jest jego głównym obszarem zainteresowań. W Laboratorium Spektrometrii Mas pracuje od czasu jego powstania, czyli ponad 5 lat. W tym czasie zajmował się organizacją pracy laboratorium (pełniąc funkcję jego kierownika do października 2014, analizami komercyjnymi oraz realizacją projektów wykonywanych w ramach projektów badawczych WCB EIT+. Zajmował się także wdrożeniem systemu zarządzania jakością (zgodnie z ISO 17025) w laboratorium.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.06.2018
plusfontminusfontreloadfont